Minuty festivalu

Minuty festivalu - videogalerie

 

 

Tipy

Chemie mezi námi

Přijďte 8. listopadu 2011 do Národní technické knihovny v Praze Dejvicích a poznejte chemii mezi námi. Zveme vás na odpoledne plné zábavných ukázek a chemických pokusů.

Více tipů

logo-academia.png

ACADEMIA

Publikace ze všech vědních oborů
Navštivte náš
internetový obchod nebo síť prodejen

Hledej v programu

banner_SSC.png

 

online přenos přednášek

Hlavní partneři 

Skupina ČEZ

 

Hlavní partneři 

 

RSJ

Hlavní partneři 

 

NFKJ

banner_SSC.png

 

SCIAP_logo_RGB.jpg

Mediální partneři 

21. století

 

Mediální partneři 

 

Časopis Týden

Mediální partneři 

 

Týden.cz

Mediální partneři

MF_DNES

Mediální partneři 

 

technet.cz.jpg

Mediální partneři 

 

Port

Mediální partneři 

 

NationalGeographic.jpg

Mediální partneři 

ČR1 - Radiožurnál

Mediální partneři 

Leonardo

Mediální partneři

 

Český domov

Mediální partneři

 

Český domov

Mediální partneři 

 

Věda.cz

Mediální partneři 

Živa

Mediální partneři 

logo_Ucitelske-noviny.png

 

Spolupracující organizace

 

metrostav

Spolupracující organizace

 

British-Council

Spolupracující organizace

Národní technické muzeum

Spolupracující organizace

narodni_muzem.jpg

Spolupracující organizace

 

akc.avcr.cz

Spolupracující organizace

1. lékařská fakulta UK

Spolupracující organizace

Vyšší odborná škola publicistiky Praha

Spolupracující organizace

Kriminalistický ústav Praha

Spolupracující organizace

Nakladatelství Academia

Spolupracující organizace

Muzeum Policie ČR

Spolupracující organizace

VŠB

Spolupracující organizace

2_PNP.png

Spolupracující organizace

2-ucena-spolecnost.jpg

Spolupracující organizace

 

AMVIS

Spolupracující organizace

Rada vědeckých společností

Spolupracující organizace

Hvězdárna a planetárium Johanna Palisy

logofacebook-small.jpg

Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.

30.8.2011

Místo konání: Budova F, Vídeňská 1083, Praha 4-Krč
Datum a doba konání: 15. listopadu, 9:00–16:00
Kontakt:
Organizační záležitosti: Leona Krausová, tel.: 241 063 215, e-mail: office@img.cas.cz  
Odborné záležitosti: RNDr. Petr Dráber, DrSc., tel.: 241 062 468, e-mail: draberpe@img.cas.cz 

 

 

Témata exkurzí

Prohlídka laboratoří, ukázky typických experimentů v oblasti molekulární genetiky, imunologie, buněčné biologie, virologie, prohlídka posterů a diskuse k vybraným tématům.

 

 

SERVISNÍ LABORATOŘ FUNKČNÍ GENOMIKY A BIOINFORMATIKY
 
Téma: Robotika a celogenomová analýza nukleových kyselin
 
Zájemcům bude vysvětlen princip analýzy nukleových kyselin na DNA čipech a to především se zaměřením na expresní celogenomovou analýzu. Bude demonstrováno využití robotů v laboratoři.
 
Kontaktní osoba:      Ing. Martina Chmelíková
                                   tel.: 241 063 148
                                   e-mail: coregenomics @ img.cas.cz
                                   pracoviště: budova F , místnost č. 0.158
 
 
Oddělení biologie RNA
 
Téma: Jak buňka „čte“
 
Zájemci budou uvedeni do mikrosvěta buněk a bude jim vysvětleno, jak buňky uchovávají a čtou informace. Dále budou návštěvníkům ukázány kratičké filmy „ze života buněk“.
 
Kontaktní osoba:      Mgr. David Staněk, Ph.D.
                                   tel.: 296 443 118
                                   e-mail: stanek @ img.cas.cz
                                   pracoviště: budova F , místnost č. 3.16 a 3.44
 
 
Oddělení transgenních modelů nemocí a TranSgenní jednotka
 
Téma: Transgeneze a studium mutantních modelů myší, jejich archivace (zamražování)
 
Zájemcům bude vysvětlen a demonstrován princip přípravy transgenní a „knockout“ myši, kryoprezervace embryí a spermií.
 
Kontaktní osoba:      Doc. Radislav Sedláček, Ph.D.
                                    tel.: 241 063 137
                                   e-mail: radislav.sedlacek @ img.cas.cz
                                   pracoviště: budova F , místnost č. 3.03
 
 
Laboratoř molekulární a buněčné imunologie
 
Téma: Trypanosoma brucei brucei – kultivace a dlouhodobé uchovávání
 
Zájemcům bude vysvětlena kultivace a dlouhodobé uchovávání parazita způsobujícího spavou nemoc. Součástí prezentace bude prohlížení živé kultury pod mikroskopem a počítání v Burkerově komůrce.
 
Kontaktní osoba:      Mgr. Matyáš Šíma
                                   tel.: 241 063 103
                                   e-mail: matyas.sima @ img.cas.cz
                                   pracoviště: budova F , místnost č. 1.23
 
 
Oddělení biologie cytoskeletu
 
Téma: Sledování vnitrobuněčných struktur pomocí fluorescenční mikroskopie          
 
V praktické ukázce bude předvedeno, jak lze pomocí fluorescenčních značek sledovat jednotlivé struktury uvnitř savčích buněk. S využitím specifických protilátek a fluorochromů budou zobrazeny cytoskeletální struktury a jejich změna po působení některých cytostatik. Dále bude ukázáno, jak je možné sledovat dynamiku GFP-značených proteinů v živých buňkách.
 
Kontaktní osoba:      Ing. Stanislav Vinopal
                                   tel.: 241 062 633
                                   e-mail: vinopal @img.cas.cz
                                   pracovi ště : budova F, místnost č. 3.07

 

 
Laboratoř Imunobiologie
 
Téma: Embryonální imunitní systém
 
Zájemcům bude vysvětlen princip detekce buněk imunitního systému v časné embryogenezi pomocí základních flourescenčních metod – průtokové cytometrie a konfokální a epifluorescenční mikroskopie. Buňky budou vizualizovány pomocí transgenních myších modelů a specifických protilátek.
 
Kontaktní osoba:      Mgr. Jana Oujezdská
                                   tel.: 241 063 157
                                   e-mail: jana.oujezdska @ img.cas.cz
                                   pracoviště: budova F , místnost č. 2.74
 
 
Laboratoř molekulární virologie
 
Téma: Slepice nám pomáhají při odhalování podstaty závažných onemocnění člověka
 
Zájemcům bude vysvětlena podobnost mezi člověkem a ptákem na úrovni buněčných regulací. Budou vysvětleny přístupy umožňující využít této podobnosti pro výzkum rakoviny a fibrózy.
 
Kontaktní osoba:      RNDr. Michal Dvořák, CSc.
                                   tel.: 241 063 390
                                   e-mail: mdvorak @ img.cas.cz
                                   pracoviště: budova F , místnost č. 3.67
 
 
ODDĚLENÍ MYŠÍ MOLEKULÁRNÍ GENETIKY
 
Téma:
a) Pozorování myších spermií a buněk spermatogeneze pomocí světelné a fluorescenční mikroskopie
b) Metoda PCR a příklady jejího využití v myší genetice
 
a)   Zájemcům bude ve zkratce vysvětlen princip fluorescenční mikroskopie, počítání spermií a příprava příslušných preparátů. Průběžná demonstrace funkce světelného a fluorescenčního mikroskopu a možnost pozorování na vlastní oči.
(Poznámka k velikosti skupiny: U obou mikroskopů jsou monitory pro hromadné pozorování. Místnost samotná není ovšem příliš prostorná. Proto doporučuji menší nebo dělené skupinky – max. kolem osmi osob.)
 
b)   Zájemcům bude vysvětlen a názorně ukázán princip PCR, bude připravený agarózový gel a obrázky gelů s DNA vzorky s popisem procesu elektroforézy. K ukázkám budou vysvětleny délkové polymorfismy v DNA a jejich význam a využití pro genotypizaci myší.
(Poznámka k velikosti skupiny: Doporučuje se přicházet ve skupinách do 15 osob.)
 
Kontaktní osoba:
a) Mgr. Petr Flachs
     tel.: 241 062 260
     e-mail: petr.flachs @ img.cas.cz
     pracoviště: budova F , místnost č. 1.65
 
b)   Mgr. Mária Dzúr-Gejdošová
     t el.: 241 062 256
     e-mail: dzurgej@img.cas.cz
     pracoviště: budova F, místnost č. 1.65
 
   
SERVISNÍ LABORATOŘ MIKROSKOPIE A CYTOFLUOROMETRIE
 
Téma: Optická mikroskopie a cytofluorometrie
 
Zájemci budou seznámeni s přístrojovým vybavením využívaným ke studiu struktury, znaků a funkcí buněk. Ukázka konfokálního mikroskopu a průtokového cytometru.
 
Kontaktní osoba:      MUDr. Ondrej Horváth
                                   Tel.: 241 063 168
                                   e-mail: ondrej.horvath@img.cas.cz
pracoviště: budova F, místnost č. 0.163
 

 

Více informací o ústavu naleznete na www.img.cas.cz
 

30.8.2011